meviusMevius เปิดตัวในปี 1977 ภายใต้ชื่อของ Mild Seven ที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นแบรนด์แรกที่นำแผ่นกรองถ่านแบบอเมริกันผสมในญี่ปุ่น คล้ายๆกับ Seven Stars บุหรี่เป็นบุหรี่ที่มีผู้สูบมากเป็นอันดับสามของโลก รองจาก Marlboro และ Camel , Mevius ภายใต้ชื่อ Mild Seven มียอดขายสูงสุดตั้งแต่เปิดตัวในปี 1977 และเป็นแบรนด์บุหรี่ที่ใหญ่และดีที่สุดเป็นอันดับสองของโลก และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ของปี 2012 บริษัท Japan Tobacco ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อแบรนด์ Mild Seven มาเป็นชื่อของ Mevius และใช้ชื่อนี้มาจนถึงทุกวันนี้

Mevius Option2 2 เม็ดบีบ (จาก Japan)

1,050฿

Mevius Caster (ลิขสิทธิ์พม่า)

950฿

Mevius Wind Blue (จาก Japan)

1,090฿

Mevius Option Purple 8 1 เม็ดบีบ (จาก Japan)

990฿

Mevius Sky Blue (จาก Japan)

1,090฿

Mevius Sky Blue (ลิขสิทธิ์พม่า)

950฿

Mevius Original Blue (จาก Japan)

1,090฿